Randevu

OZON TERAPİNİN BELLİ BAŞLI UYGULAMA YÖNTEMLERİ

Major Yöntem: En yaygın kullanılan bu metot; 50-200 ml kan alınarak, dozu belirlenmiş ozonla karıştırıldıktan sonra tekrar kişiye geri verilmesidir.

Minor Yöntem: Kişiden alınan 2-5 cc kan, belirlenmiş dozda ozonla karıştırılarak kas içine enjekte edilir.

Subkutan: Belirlenmiş doz ve hacimdeki ozon gazı ince uçlu bir iğne ile cilt altına enjekte edilir

Vücut Boşluklarına Ozon Gazı Verilmesi: Rektal (makat), vajinal ve kulak yoluna püskürtme ile ozon verilir.

Eklem İçine Ozon Gazı Verilmesi: Eklem rahatsızlıklarında uygun bir iğne ile belirli dozda ozon gazının eklem içine verilmesidir.

Ozonlanmış Ürünlerin Kullanılması: Ozonlu su, ozonlu yağ gibi ozonlanmış sıvıların haricen sürülmesi şeklinde uygulanır. 

Kitle veya Lezyon İçine veya Etrafına Ozon Uygulaması.

Ozon sauna Uygulamaları: Isı artırarak cildin nemlendirilmesi sonucunda buharlı bir ortamda tüm cilde ozon emdirilmesidir.

Her hakkı Özel MedLife Polikiliniği'ne aittir. Copyright 2016.